Προσφερόμενες υπηρεσίες

Η σύγχρονη καρδιολογία καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα αναγκών οι οποίες ξεκινούν από την πρόληψη, συνεχίζουν στην αντιμετώπιση οξέων και χρονίων παθήσεων σε επίπεδο ιατρείου και φτάνουν μέχρι τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φροντίδα τελικού σταδίου καρδιοπαθειών.